1. Hafan
 2. Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae gosodiad y safle yma yn ystyried defnyddwyr sydd gan broblemau golwg neu sy'n cael anhawster wrth ddefnyddio llygoden. Mae'n gwbl gyson gyda meddalwedd darllen sgrin poblogaidd a gallwch ei lywio wrth ddefnyddio'r bysellfwrdd yn unig.

Rydym wedi ceisio sicrhau bod y safle yma yn cwrdd gyda safonau hygyrchedd W3C AA lle'n bosibl.

Porwyr mae'r safle yn gefnogi

Mae'r safle yn cynnal y porwyr canlynol:

 • Microsoft Internet Explorer 7.0 neu uwch
 • Apple Safari 4.0 neu uwch
 • Mozilla Firefox 3.0 neu uwch
 • Opera 9.5 neu uwch
 • Google Chrome 2.0 neu uwch

Porwyr Microsoft Internet Explorer

Bydd y tudalennau yn dangos yr holl gynnwys a dylai cleientiaid allu cyflawni'r holl gamau gofynnol ar y safle.

Porwyr sydd ddim yn Microsoft Internet Explorer

Bydd y tudalennau yn dangos yr holl gynnwys ond efallai bydd m‚n wahaniaethau i fformat neu gyflwyniad Internet Explorer. Dylai cleientiaid allu cyflawni'r holl gamau gofynnol ar y safle.

Meddalwedd darllen sgrin

Mae'r safle yn cefnogi'r meddalwedd darllen sgrin ganlynol:

 • Technoleg gynorthwyol ZoomText (chwyddiad sgrin)
 • Technoleg gynorthwyol SuperNova (chwyddiad sgrin a darlleniad sgrin)
 • Technoleg gynorthwyol Jaws (Darlleniad sgrin)

Meddalwedd adnabod lleferydd

Mae'r safle yn cefnogi y meddalwedd adnabod lleferydd canlynol:

 • Technoleg gynorthwyol Dragon (adnabod llais)

Bydd y meddalwedd darllen sgrin a meddalwedd adnabod lleferydd yma yn gweithio orau ar Internet Explorer

Allweddi mynediad

Allweddi mynediad yw llwybr brys i ddarparu mynediad cyflym a hawdd i dudalennau cyffredin heb yr angen am lygoden. Rydym wedi eu cynnwys i helpu defnyddwyr gydag anableddau gwe-lywio'r safle.

Mae allweddi mynediad ar gael i'r ddewislen ar dop y sgrin a nifer o dudalennau pwysig eraill.

Yn Internet Explorer

Gafael lawr ar yr allwedd Alt a pwyso'r allwedd a ddangosir isod. Yna pwyso Return / Enter.

Yn Mozilla Firefox

Gafael lawr ar yr allweddi Shift ac Alt (Neu'r allwedd Ctrl yn unig os ydych yn defnyddio Mac) a pwyso'r allwedd a ddangosir isod.

Yn Safari

Gafael lawr ar yr allweddi Ctrl (neu'r allwedd Alt os ydych yn defnyddio Windows) a pwyso'r allwedd a ddangosir isod.

Yn Opera

Gafael lawr ar yr allweddi Shift a Esc. Pan fydd y ffenestr naidlen ymddangos, rhyddhau Shift a Esc ac wedyn pwyso'r allwedd a ddangosir isod.

Yn Chrome

Gafael lawr ar yr allwedd Alt (neu'r allweddi Ctrl a Opt os ydych yn defnyddio Mac) a pwyso'r allwedd a ddangosir isod.

0 = Gwybodaeth hygyrchedd
1 = Hafan
3 = Map safle
6 = Help
8 = Telerau ac amodau
N = Neidio i gwe-lywio
O = Cysylltu ‚ ni
S = Neidio i cynnwys
P = Fy nhaliadau
C = Fy achosion
M = Fy negeseuon
U = Fy manylion

Defnyddio'r calendr

Gallwch ddefnyddio llwybr brys y bysellfwrdd i gyrchu'r calendr

 • Page up / down - mis cynt / nesaf
 • Ctrl + page up / down - blwyddyn cynt / nesaf
 • Ctrl + home - mis presennol neu agor pan fydd ar gau
 • Ctrl + left/right - diwrnod cynt / nesaf
 • Ctrl + up/down - wythnos cynt / nesaf
 • Enter - derbyn y dyddiad a ddewisoch
 • Ctrl + end - cau a dileu'r dyddiad
 • Escape - cau'r calendr heb ddewis dyddiad

Newid maint y testun

Efallai bydd y safle'n haws i'w ddarllen i rai defnyddwyr trwy newid maint y testun. Gallwch glicio ar 'Testun yn fwy' neu 'Testun yn llai' ar dop y sgrin ar y dde, neu defnyddiwch eich bysellfwrdd i newid maint y testun yn eich porwr.

Microsoft Internet Explorer

Gwneud testun yn fwy neu'n llai

 • Tra'n pwyso lawr ar yr allwedd Alt, pwyswch V
 • Pwyswch X
 • Dewis un o'r meintiau a rhagosodwyd trwy ddefnyddio'r allwedd naill ai Up Arrow neu Down Arrow a pwyswch Return / Enter

Firefox, Safari a Chrome

Gwneud testun yn fwy - Pwyswch + tra'n dal lawr yr allwedd Control.

Gwneud testun yn llai - Gwasgwch - tra'n dal lawr ar yr allwedd Control.

Opera

Gwneud testun yn fwy - Gwasgwch + tra'n dal lawr ar yr allwedd Shift neu Control.

Gwneud testun yn llai - Pwyswch - tra'n dal lawr ar yr allwedd Shift neu Control.

Gwybodaeth mewn ffurfiau eraill

Gallwch ofyn am fersiynau print bras neu Braille o'r holl ohebiaethau, ffurflenni a thaflenni. Mae gennym fersiynau o'r taflenni safonol ar d‚p sain, CD a DVD hefyd.

Mae gennym rhif ffôn testun wedi'i neilltuo ñ gwelir y tudalen cysylltu ‚ ni am fwy o fanylion ar gyfer y gwasanaeth yma. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau dehongliad iaith lafar ar gyfer cyfathrebiadau ffôn a wyneb i wyneb.

I gofyn am wybodaeth mewn ffurf neu iaith arall cysylltu ‚ ni.