1. Hafan
  2. Cysylltu gyda ni

Cysylltu gyda ni

Gallwch anfon neges atom drwy gofrestru neu fewngofnodi i'ch cyfrif hunan-wasanaeth. Dim ond unwaith rydych angen cofrestru ac mae'n hawdd i'w wneud. Mae'r safle yn ddiogel felly mae eich holl wybodaeth bersonol yn saff. Byddwch angen eich rhif cyfeirnod cwsmer 12 digid, eich Rhif Yswiriant Gwladol a'ch PIN 7-digid.

Mae'r wefan ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae defnyddio eich cyfrif hunanwasanaeth i gysylltu gyda ni yn lot cyflymach na ein ffonio.

Os ydym wedi rhoi Rhif Cyfeirnod Cwsmer i chi, gwnewch yn si?r ei fod gennych fel y gallwn gyfeirio eich ymholiad mor gyflym ‚ phosibl


Ar gyfer achosion wedi'u lleoli ym Mhrydain Fawr

Anfonwch neges atom ar-lein os ydych wedi mewngofnodi i'ch cyfrif hunan-wasanaeth.

Gallwch wneud cais newydd drwy fynd i Opsiynau Cynhaliaeth Plant. Ewch i www.gov.uk/making-child-maintenance-arrangement am fwy o wybodaeth.

Ysgrifennwch atom i:
Child Maintenance Service 21
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2BU

Os na allwch glywed neu siarad ar y ffÙn, defnyddiwch Relay UK: 18001 yna ffoniwch ni ar ein rhif cyswllt. Gallwch ddod o hyd i'r rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi'i anfon atoch.

Gwasanaeth cyfnewid fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

I ddefnyddio gwasanaeth cyfnewid fideo'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, rhaid i chi:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:30am i 3:30pm

Mae'r gwasanaeth cyfnewid fideo yn defnyddio ategyn am ddim. Efallai y byddwch angen newid y gosodiadau diogelwch ar eich dyfais i osod hyn.

Ar gyfer achosion wedi'u lleoli yng Ngogledd Iwerddon

Anfonwch neges atom ar-lein os ydych wedi mewngofnodi i'ch cyfrif hunan-wasanaeth.

Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu gyda Dewisiadau Cynhaliaeth Plant. Ewch i www.nidirect.gov.uk/child-maintenance am fwy o wybodaeth.

Ysgrifennwch atom i:
Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant 24
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2BU

Os na allwch glywed neu siarad ar y ffÙn, defnyddiwch Relay UK: 18001 yna ffoniwch ni ar ein rhif cyswllt. Gallwch ddod o hyd i'r rhif yn eich pecyn croeso neu ar ben unrhyw lythyr rydym wedi'i anfon atoch.

Gwasanaeth cyfnewid fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

I ddefnyddio gwasanaeth cyfnewid fideo'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant, rhaid i chi:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:30am i 3:30pm

Mae'r gwasanaeth cyfnewid fideo yn defnyddio ategyn am ddim. Efallai y byddwch angen newid y gosodiadau diogelwch ar eich dyfais i osod hyn.

Mwy o wybodaeth

Os ydych am wybod mwy am y wefan yma a'n gwasanaethau, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn ein Help a Chwestiynau Cyffredin