1. Hafan
  2. Cysylltu gyda ni

Cysylltu gyda ni

Os ydych angen cysylltu gyda ni am unrhyw reswm, defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol.

Os ydym wedi rhoi Rhif Cyfeirnod Cwsmer i chi, sicrhewch ei fod gennych wrth law fel y gallwn gyfeirio eich ymholiad mor gyflym â phosib.


Ar gyfer achosion wedi'u lleoli ym Mhrydain Fawr

Anfonwch neges atom ar-lein os ydych wedi mewngofnodi i'r safle.

Ysgrifennwch atom yn:
Child Maintenance Service 21
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2BU

Mae gennym wasanaeth ffón testun ar gyfer pobl sy'n ei chael yn anodd i siarad neu glywed yn glir. Nid yw ffonau testun yn derbyn negeseuon testun o ffonau symudol.

Rhif ffón testun:
0800 232 1975

Ar gyfer achosion wedi'u lleoli yng Ngogledd Iwerddon

Anfonwch neges atom ar-lein os ydych wedi mewngofnodi i'r safle.

Ysgrifennwch atom yn:
Child Maintenance Service 24
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2BU

Mae gennym wasanaeth ffón testun ar gyfer pobl sy'n ei chael yn anodd i siarad neu glywed yn glir. Nid yw ffonau testun yn derbyn negeseuon testun o ffonau symudol.

Rhif ffón testun:
0800 232 1957

Mwy o wybodaeth

Os ydych eisiau dysgu mwy am y safle yma a'n gwasanaethau, gallwch gael hyd i fwy o wybodaeth yn Help a Chwestiynau a Ofynnir yn aml