iI We use cookies to ensure that we give you the best experience when using our website. By continuing to browse you are agreeing to our use of cookies. To find out more please look at our cookie policy.
Insert title here Hafan  > Y wefan yma

Information icon Y wefan yma

Sut gallaf ddechrau defnyddio'r wefan yma?

Os oes gennych achos gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn barod, gallwch ei reoli ar-lein ar y wefan hunanwasanaeth.

Byddwch angen cadarnhau pwy ydych. I wneud hyn, byddwch angen y wybodaeth ganlynol: eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer cynhaliaeth plant, PIN a'ch Rhif Yswiriant Gwladol.

Beth allaf ei wneud ar y wefan hunanwasanaeth?

Mae'r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i reoli eich cynhaliaeth plant i gyd ar gael mewn un lle ar y wefan hunanwasanaeth. Gallwch wneud taliadau cynhaliaeth, diweddaru gwybodaeth bersonol ac anfon negeseuon diogel atom.

Mae'r wefan hefyd yn rhoi hanes bob gohebiaeth fu rhyngoch chi a'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.