iI We use cookies to ensure that we give you the best experience when using our website. By continuing to browse you are agreeing to our use of cookies. To find out more please look at our cookie policy.
Hafan  > Hygyrchedd

Information icon Hygyrchedd

Mae'r wefan wedi ei hadeiladu er mwyn ystyried anghenion defnyddwyr sydd gyda nam ar eu golwg neu sy'n cael anawsterau wrth ddefnyddio llygoden. Mae'n gwbl gydnaws â meddalwedd darllen sgrin boblogaidd, a gallwch lywio drwy'r wefan gan ddefnyddio eich bysellfwrdd yn unig.

Rydym wedi ceisio gwneud i'r wefan yma gwrdd â'r safonau hygyrchedd W3C AA ble bo bosib.

Porwyr a gefnogir gan y wefan yma

Mae'r wefan yn cefnogi'r porwyr canlynol:

 • Microsoft Internet Explorer 7.0 neu uwch
 • Apple Safari 4.0 neu uwch
 • Mozilla Firefox 3.0 neu uwch
 • Opera 9.5 neu uwch
 • Google Chrome 2.0 neu uwch

Porwyr Microsoft Internet Explorer

Bydd y tudalennau yn arddangos pob cynnwys a dylai cleientiaid allu gwneud pob gweithred angenrheidiol ar y wefan.

Porwyr heblaw rhai Microsoft Internet Explorer

Bydd y tudalennau yn arddangos bob cynnwys ond gallai fod rhai gwahaniaethau o ran ffurf neu gyflwyniad i'w gymharu ag Internet Explorer. Dylai cleientiaid allu gwneud pob gweithred ar y wefan.

Meddalwedd darllen sgrin

Mae'r wefan yn cefnogi'r meddalwedd darllen sgrin canlynol:

 • ZoomText (chwyddo'r sgrîn) - technoleg gynorthwyol
 • SuperNova (chwyddo a darllen sgrîn) - technoleg gynorthwyol
 • Jaws (darllen sgrîn) technoleg gynorthwyol

Meddalwedd adnabod llais

Mae'r wefan yn cefnogi'r meddalwedd adnabod llais ganlynol:

 • Dragon (adnabos llais) - technoleg gynorthwyol

Mae'r meddalwedd darllen sgrîn a'r meddalwedd adnabod llais yn gweithio orau ar Internet Explorer

Bysellau cyrchu

Mae bysellau cyrchu yn ffordd sydyn o fynd yn gyfleus i dudalennau cyffredin heb fod angen defnyddio llygoden. Rydym wedi eu cynnwys er mwyn helpu defnyddwyr gydag anableddau i gyrchu'r wefan.

Mae bysellau cyrchu ar gael ar gyfer y ddewislen ar ben y sgrîn a sawl tudalen bwysig arall.

Internet Explorer

Daliwch Alt i lawr a phwyswch y fysell a ddengys isod. Dylai hyn gael ei ddilyn gyda Return / Enter .

Mozilla Firefox

Daliwch Shift ac Alt i lawr (Neu Ctrl yn unig os ydych yn defnyddio cyfrifiadur Mac) a phwyswch y fysell a ddengys isod.

Safari

Daliwch Ctrl i lawr (neu Alt os ydych yn defnyddio Windows) a phwyswch y fysell isod.

Opera

Daliwch Shift ac Esc i lawr. Pan fydd y ffenestr newydd yn ymddangos, rhyddhewch Shift ac Esc ac yna pwyswch y fysell a ddengys isod.

Chrome

Daliwch Alt i lawr (neu Ctrl ac Opt os ydych yn defnyddio Mac) a phwyswch y fysell a ddengys isod.

0 = Gwybodaeth hygyrchedd
1 = Hafan
3 = Map o'r wefan
6 = Help
8 = Telerau ac amodau
N = Syth i'r llywio
O = Cysylltwch gyda ni
S = Syth i'r cynnwys
P = Fy nhaliadau
C = Fy achosion
M = Fy negeseuon
U = Fy manylion

Defnyddio'r calendr

Gallwch ddefnyddio'r canlynol i fynd i'r calendr:

 • Page up / down - mis blaenorol / nesaf
 • Ctrl + page up / down - blwyddyn flaenorol / nesaf
 • Ctrl + home - mis presennol neu agor pan ar gau
 • Ctrl + left / right - dydd blaenorol / nesaf
 • Ctrl + up / down - wythnos flaenorol / nesaf
 • Enter - derbyn y dyddiad a ddewiswyd
 • Ctrl + end - cau a chlirio'r dyddiad
 • Escape - cau'r calendr heb ddewis dyddiad

Newid maint testun

Bydd rhai defnyddwyr yn ei chael yn haws darllen y wefan drwy newid maint y testun. Gallwch glicio ar 'Bigger text' neu 'Smaller text' yng nghornel dde uchaf y sgrîn, neu defnyddiwch y bysellfwrdd i newid maint y testun yn eich porwr.

Microsoft Internet Explorer

Gwneud testun yn fwy neu'n llai

 • Wrth ddal Alt i lawr, pwyswch V
 • Pwyswch X
 • Dewiswch un o'r meintiau testun wedi'u gosod drwy ddefnyddio naill ai'r Saeth i fyny a'r Saeth i lawr a phwyso Return / Enter

Firefox, Safari a Chrome

Gwneud testun yn fwy - Pwyswch + wrth ddal Control i lawr.

Gwneud testun yn llai - Pwyswch - wrth ddal Control i lawr.

Opera

Gwneud testun yn fwy - Pwyswch + wrth ddal Shift neu Control i lawr.

Gwneud testun yn llai - Pwyswch - wrth ddal Shift neu Control i lawr.

Gwybodaeth ar ffurfiau arall

Gallwch ofyn am fersiynau o bob gohebiaeth, ffurflen neu daflen mewn Braille neu brint bras. Hefyd, mae gennym fersiynau o'n taflenni safonol ar gael ar dâp sain, CD a DVD.

Mae gennym rif ffôn testun - ewch i'r dudalen cysylltu gyda ni am fwy o fanylion am y gwasanaeth yma. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau cyfieithu ar y pryd mewn ieithoedd eraill ar gyfer galwadau ffôn a chyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Er mwyn gofyn am wybodaeth ar ffurf arall neu mewn iaith arall, yna dylech gysylltu gyda ni