Urgent Message: Planned Upgrade: This site will be unavailable on Sunday 22/09/2019 from 00:10hrs to 23:30hrs
iI We use cookies to ensure that we give you the best experience when using our website. By continuing to browse you are agreeing to our use of cookies. To find out more please look at our cookie policy.
Client Custom Credentials

Gwefan hunanwasanaeth ar gyfer gleientiaid

Croeso i'r wefan hunanwasanaeth ar gyfer cleientiaid y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Os oes gennych achos gyda ni yn barod, gallwch ei reoli ar-lein yma.Os nad oes gennych achos, gallwch gael gwybodaeth am gynhaliaeth plant - gan gynnwys sut i agor achos - yn
GOV.UK opens in new window icon (ar gyfer achosion Prydain Fawr) neu NIDirect opens in new window icon (ar gyfer achosion Gogledd Iwerddon).

I fynd i'ch achos cynhaliaeth plant ar-lein, mae angen i ni gadarnhau pwy ydych.

Mewngofnodwch i'ch cyfrif hunanwasanaeth isod.

Rhaid cwblhau y rhannau a farciwyd gyda *

View entered text Help
View entered text Help
Rhowch yr arwyddion canlynol o'ch PIN
Help
Help
 

Os ydych yn chwilio am ein gwefan i gyflogwr, rydych yn y lle anghywir

Mae'r wefan yma ar gyfer unigolion sy'n talu neu sydd yn cael cynhaliaeth plant. Os ydych yn gyflogwr sy'n talu cynhaliaeth plant eich gweithwyr trwy eu henillion, ewch i'r wefan hunanwasanaeth ar gyfer cyflogwyr.

Eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer
Mae eich rhif cyfeirnod cwsmer yn 12 digid o hyd ac yn dechrau gyda 121. Gallwch weld hwn ar unrhyw lythyrau a anfonwyd gennym atoch am eich achos.
Eich rhif Yswiriant Gwladol
Mae eich rhif Yswiriant Gwladol yn cynnwys 9 o lythrennau a rhifau. Dylai edrych yn debyg i hyn - AB123456C.
Digid o'ch rhif PIN
Eich PIN cleient yw'r rhif saith digid a ddewisoch pan agorwyd eich cais gyntaf. Rhowch y digid rydym wedi gofyn amdano.
Digid o'ch rhif PIN
Eich PIN cleient yw'r rhif saith digid a ddewisoch pan agorwyd eich cais gyntaf. Rhowch y digid rydym wedi gofyn amdano.