1. Hafan
  2. Cysylltwch ‚ ni

Cysylltwch ‚ ni

Ar-lein

Rhieni a gwarcheidwaid

Rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau gan gynnwys taliadau a fethwyd, gweld y datblygiadau i'r newidiadau rydych chi wedi rhoi gwybod i ni amdanynt, gweld eich trefniant cynhaliaeth plant, diweddaru manylion, anfon a chael negeseuon diogel a mwy.

Unwaith y bydd eich achos wedi cael ei sefydlu, gallwch ei reoli ar-lein. Nid oes angen i chi gofrestru.

Mewngofnodi fel rhiant neu warcheidwad

Cyflogwyr

Gweld y symiau y mae disgwyl i chi eu didynnu ar gyfer gweithwyr penodol, gweld amserlenni a thaliadau rydych chi wedi'u gwneud, diweddaru manylion, anfon a chael negeseuon diogel a mwy.

Mewngofnodi fel cyflogwr

Ffoniwch ni

Ffoniwch y rhif yn eich pecyn croeso neu ar dop unrhyw lythyr gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Os nad ydych yn gallu clywed neu siarad ar y ffÙn, defnyddiwch Relay UK: 18001 yna ffoniwch ni ar ein rhif ffÙn.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr Iaith Arwyddion Prydain (BSL), gallwch defnyddio'r gwasanaeth cyfnewid fideo (agor mewn tab newydd). Mae ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:30am i 3:30pm - gwirio os gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth cyfnewid fideo (agor mewn tab newydd).

Ysgrifennwch atom

Gallwch ysgrifennu at y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant trwy'r post:

Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (Lloegr, Yr Alban, Cymru)

Child Maintenance Service 21
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2BU

Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (Gogledd Iwerddon)

Child Maintenance Service 24
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 2BU

Gwasanaethau cymorth ychwanegol

Gallwch ofyn am fersiynau Braille neu brint bras o'r holl ohebiaeth, ffurflenni a thaflenni. Mae gennym hefyd fersiynau o daflenni safonol ar d‚p sain a CD.

Gwneud cais am drefniant cynhaliaeth plant newydd

Dewch o hyd i wybodaeth yn ar wneud trefniant cynhaliaeth plant newydd (agor mewn tab newydd).