1. Hafan
  2. Polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd

Mae'r Achos Cynhaliaeth Plant yn dod o dan yr Adran Gwaith a Phensiynau siarter gwybodaeth bersonol (agor mewn tab newydd) a elwir yn bolisi preifatrwydd. Mae'n dweud wrthych:

  • pa safonau y gallwch eu disgwyl gennym ni
  • sut a pham rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol
  • pa hawliau a chyfrifoldebau sydd gennych

Dylai rhieni yng Ngogledd Iwerddon ddarllen hysbysiad preifatrwydd yr Adran Cymunedau hysbysiad preifatrwydd (agor mewn tab newydd)

Cwcis

Weithiau byddwn yn rhoi ffeiliau bychan (a elwir yn 'cwcis') ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio'r wefan. Ni ellir eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol.

Rydym yn defnyddio cwcis i helpu ni:

  • gofio eich dyfais ac unrhyw wybodaeth a roddwch i ni
  • mesur sut rydych yn defnyddio ein gwasanaethau fel y gellir ei ddiweddaru a'i wella yn seiliedig ar eich anghenion

Darganfyddwch:

Gwneud taliad ar-lein neu dros y ffôn

Pan fyddwch yn gwneud taliad ar-lein neu dros y ffôn byddwch yn defnyddio darparwr gwasanaeth a fydd yn:

Mae ein gwasanaethau talu yn cael eu darparu gyda chymorth gov.uk pay a WorldPay. Gallwch ddarllen eu hysbysiadau preifatrwydd yma: