Rheoli eich achos cynhaliaeth plant ar-lein

Rhieni a gwarcheidwaid

Mewngofnodi os ydych yn rhiant, nain neu daid neu warcheidwad arall sy'n talu neu'n cael cynhaliaeth plant.

Gogledd Iwerddon

Os yw eich achos yn Ngogledd Iwerddon, mewngofnodwch yma.

Cyflogwyr

Mewngofnodi os ydych yn gyflogwr sy'n talu cynhaliaeth plant eich gweithwyr drwy eu cyflog.

Help i wneud cais am gynhaliaeth plant

Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant GOV.UK anllaw

landing-screen:clients.get-help-arranging-child-maintenance