1. Hafan
  2. Cysylltwch gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Cysylltwch gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Mewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein

Os oes gennych achos gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn barod, gallwch ddefnyddio eich cyfrif ar-lein i:

  • roi gwybod amnewidiadau i'ch amgylchiadau
  • sgwrsio gyda chynghorydd cynhaliaeth plant, drwy gwe-sgwrs, am gefnogaeth wrth roi gwybod am newidiadau

Ffoniwch y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Rhieni

Darganfod sut i gysylltu gyda ni (agor mewn tab newydd) gyda:

  • ffôn
  • gwasanaeth fideo relay ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
  • Relay DU (os nad ydych yn gallu clywed neu siarad dros y ffôn)

Cyflogwyr

Darganfyddwch sut i gysylltu gyda Tîm Taliadau Cyflogwyr y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant (agor mewn tab newydd).

Gwasanaethau cefnogi ychwanegol

Gallwch ofyn am fersiynau Braille neu brint bras o'n holl ohebiaeth, ffurflenni a thaflenni. Mae gennym hefyd fersiynau o'n taflenni safonol ar dap sain a CD.

Help i wneud cais am gynhaliaeth plant

Darganfyddwch fwy am wneud trefniant cynhaliaeth plant neu i ddeall y gwahanol opsiynau sydd ar gael i chi, cael help i drefnu cynhaliaeth plant.