1. Hafan
 2. Cymorth Cleient

Mewngofnodi i'ch cyfrif cynhaliaeth plant

Defnyddiwch eich cyfrif i reoli cynhaliaeth plant ar-lein.

Os oes gennych achos yn barod

Mewngofnodwch i'ch cyfrif er mwyn:

 • roi gwybod am newid mewn amgylchiadau. Mae cefnogaeth Gwe-sgwrs ar gael i gwblhau eich adroddiad ar-lein
 • darganfod beth sy’n digwydd os nad ydych wedi cael neu dalu’r swm llawn o Gynhaliaeth Plant a ddisgwylir
 • roi gwybod am unrhyw dreuliau neu incwm yr ydych am i'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant eu hystyried
 • gweld eich gwybodaeth talu a'ch amserlen
 • deall pa wybodaeth a ddefnyddiwyd gennym i gyfrifo eich taliad
 • dilyn datblygiadau y newidiadau yr ydych wedi rhoi gwybod amdanynt
 • diweddaru eich manylion personol neu'ch dewisiadau cyswllt
 • cysylltu gyda ni

Darganfyddwch fwy o wybodaeth os ydych yn cael problemau wrth fewngofnodi.

Os yw eich cais yn dal i gael ei brosesu

Mewngofnodwch i'ch cyfrif er mwyn:

 • gweld y cynnydd eich cais
 • diweddaru eich manylion cyswllt

Unwaith y bydd eich cais wedi'i gwblhau, byddwch yn gallu defnyddio'r holl wasanaeth.

Gwybodaeth a chymorth arall

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant gan gynnwys:

 • cael cymorth i drefnu cynhaliaeth plant
 • gwneud a chael taliadau
 • newidiadau y mae angen i chi roi gwybod amdanynt
 • beth i'w wneud os nad ydych yn hapus gyda phenderfyniad rydym wedi'i wneud
 • cefnogaeth ar gyfer eich cyllid, dyled neu iechyd meddwl
 • cael help gyda cham-drin domestig