Rheoli eich achos cynhaliaeth plant ar-lein

Dewiswch opsiwn mewngofnodi:

Rhieni a gwarcheidwaid

Mewngofnodi os ydych yn rhiant, taid, nain neu warcheidwad arall sydd gydag achos presennol gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Nid ydych angen cofrestru i reoli eich achos ar-lein.

Gogledd Iwerddon

Os yw eich achos yng Ngogledd Iwerddon, mewngofnodwch yma.

Help i wneud cais am gynhaliaeth plant

Darganfod mwy am wneud trefniadau cynhaliaeth plant neu i ddeall y gwahanol opsiynau sydd ar gael i chi, cael help i wneud trefniadau cynhaliaeth plant.

Cyflogwyr

Mewngofnodi os ydych yn gyflogwr sy'n talu cynhaliaeth plant eich gweithwyr drwy eu cyflog.

Help i wneud cais am gynhaliaeth plant

Darganfod mwy am wneud trefniadau cynhaliaeth plant neu i ddeall y gwahanol opsiynau sydd ar gael i chi, cael help i wneud trefniadau cynhaliaeth plant.