Rheoli eich achos cynhaliaeth plant ar-lein

Dewiswch opsiwn mewngofnodi:

Rhieni a gwarcheidwaid

Mewngofnodi os ydych yn rhiant, taid, nain neu warcheidwad arall sydd gydag achos presennol gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant. Nid ydych angen cofrestru i reoli eich achos ar-lein.

Gogledd Iwerddon

Os yw eich achos yng Ngogledd Iwerddon, mewngofnodwch yma.

Sefydlu achos cynhaliaeth plant newydd (Agor mewn tab newydd)

Cyflogwyr

Mewngofnodi os ydych yn gyflogwr sy'n talu cynhaliaeth plant eich gweithwyr drwy eu cyflog.