1. Hafan
  2. Mewngofnodi i'ch achos rhiant neu warcheidwad

Mewngofnodi i'ch achos rhiant neu warcheidwad

Os oes gennych achos gyda'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn barod, gallwch ei reoli ar-lein.

I fewngofnodi i'ch achos cynhaliaeth plant, byddwch angen eich:

  • Rhif cyfeirnod cwsmer 12 digid (mae'n dechrau gydag ‘121’. Bydd ar lythyrau rydym wedi'u hanfon atoch am eich achos)
  • Rhif Yswiriant Gwladol (mae ar eich cerdyn Yswiriant Gwladol, llythyr budd-dal, slip cyflog neu P60. Er enghraifft, ‘QQ 12 34 56 C’)
  • PIN 7 digid (roedd wedi'i sefydlu pan wnaethoch ddechrau defnyddio'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant)

Os ydych wedi anghofio neu ddim yn gwybod eich PIN, gallwch ei ailosod.

Ar ôl mewngofnodi, gallwch roi gwybod am newid mewn amgylchiad, gweld eich trefniant cynhaliaeth plant, diweddaru gwybodaeth bersonol, cysylltu gyda ni a llawer mwy.

Mewngofnodi